Kaj je katalizator

4

Kaj je katalizator
Katalitični pretvornik je naprava, ki uporablja katalizator za pretvorbo treh škodljivih spojin iz avtomobilskih izpušnih plinov v neškodljive spojine. Tri škodljive spojine so:
-Ogljikovodiki (HOC) (v obliki zgorenega bencina proizvajajo smog)
-Ogljikov monoksid CO (je strup za vse anime, ki dihajo na zrak)
- Dušikovi oksidi NOx (vodi do smoga in kislega dežja)

Kako deluje katalitični pretvornik
V katalitičnem pretvorniku je katalizator (v obliki platine in paladija) prevlečen na keramično satje, ki je nameščeno v embalaži, podobnem dušniku, pritrjeni na izpušno cev. Katalizator pomaga pretvoriti ogljikov monoksid v ogljikov dioksid (CO v CO2). Ogljikovodike pretvori v ogljikov dioksid (CO2) in vodo. Tudi dušikove okside pretvori nazaj v dušik in kisik.


Čas objave: 11.-20. 20